fbpx

Wysyłka i zwroty

Koszty wysyłki kurierskiej:

Polska: 15zł

Pozostałe kraje UE: 57zł – 82zł (zależne od kraju)

Prawo do odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym babciaowca.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia bez podania przyczyny, oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania zamówienia na adres babciaowca.pl, ul. Leśna 48c, 05-540 Jaroszowa Wola, telefon 507032252 adres email kontakt@babciaowca.pl
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1 i 6 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ul. Leśna 48c, 05-540 Jaroszowa Wola
4. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonalności.
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonalności oraz z przywieszonymi metkami nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłać towar wraz z oświadczeniem, paragonem lub fakturą przed jego upływem.
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
9. babciaowca.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Formularz odstąpienia od umowy – WZÓR

Formularz reklamacyjny – WZÓR